Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Wij hanteren 3 maanden garantie op onze producten. U kunt geen aanspraak op garantie maken bij:

  • mankementen door onjuist gebruik;
  • normale slijtage;
  • gebreken door gebrekkig of foutief onderhoud van het product;
  • (aantasting of verkleuring van) coatings;
  • corrosie;
  • schade aan het product door onkundige montage (bijv. krassen of deuken).
  • modificaties aan het product (bijv. het verwijderen van de pootjes op de achterzijde.)
  • verkleuringen
  • aanslag/vervuiling/verontreiniging/aantasting van het materiaal (bijv. vliegroest, theevlekken e.d.)

We vinden het vooral belangrijk om eventuele ontevredenheid naar menselijke redelijkheid op te lossen. Neem dus contact op wanneer u die noodzaak voelt.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@rvshuisnummers.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.